Koolitused

Kui soovid täiendada oma teadmisi ja/või mõtestada olemasolevaid kogemusi ning lihvida oma oskuseid
 • Enesejuhtimine

  Kõik algab meist endist. Eneseteadlikkus paneb aluse enesekindlusele, mis on kõige vajalikum komponent tulemuste saavutamiseks. Oma mõtete ja tunnete juhtimise oskus annab meile tasakaalu, millele toetudes on võimalik hakata teisi inimesi mõjutama. Oskus leida oma edenemist takistavaid uskumusi ja harjumusi annab võimaluse neid ümber kujundada, mis omakorda võimaldab hakata ise oma elu juhtima. Teadlikkus oma väärtustest ja vajadustest aitab teha häid valikuid ja seada tähendust omavaid sihte ning olla ka teiste jaoks arusaadav ja respekteeritud partner. Enesejuhtimise oskused tagavad suurema rahulolu oma elu ja tööga igale inimesele, kuid täiesti möödapääsmatult vajalikud on need juhtidele – kui sa ei suuda juhtida iseennast, siis ei suuda sa juhtida ka teisi inimesi.

 • Suhete juhtimine

  Me kõik oskame suhelda. Kuid tuleb tõdeda, et mõned meist on selles edukamad kui teised, eriti siis, kui aega on vähe, stressitase on tõusnud ja olukorrad on keerulised. Sellisel juhul on abiks baasoskuste vaba valdamine (kontakti loomise oskus, kuulamisoskus, selge eneseväljendamise oskus ja konfliktide lahendamise oskus) ning teadmised sellest, millal ja mida on kõige tõhusam rakendada. Palju kasu tõuseb oma loomupäraste eelistuste ja stiilide teadvustamisest – nii suhtlemisel üldiselt, meeskonnatöös kui juhtimises. Samuti oma püüdluste ja eesmärkide sõnastamisest kõigepealt iseenda jaoks ning seejärel teistega jagamiseks. Seejärel tulevad mängu juba klassikalised tööriistad ja juhtimisvõtted ning nende loov kasutamine erinevates eluolukordades. Samuti toimetulek eriliste inimestega ning manipulatsioonidega.
 • Koostöö

  Nii nagu juhtimises, nii on ka meeskonnatöös omad kuldreeglid, mida peab teadma ja järgima (meeskonna missioon, eesmärgid, rollijaotus, tegutsemispõhimõtted, arenguetapid). Ajastu esitab omad nõudmised läbi meeskonnaliikmete ootuste ja tööde eripärade. Tuginedes nii oma praktilisele kogemusele kui erinevatele uuringutulemustele jagan ideid ja lähenemisi, mida nii meeskonna liikmed kui juht saavad oma igapäevatöös ära kasutada. Lisaks on igal meeskonnal oma lugu, püüdlused ja vajadused, millest saab kõik alguse. Koos paneme paika just sellise lähenemise, millest teie tiim kõige rohkem kasu saab.

  Soovi korral on võimalik koolitust kombineerida meeskonna coachinguga.


Sisekoolituste puhul on kõige optimaalsem grupi suurus 12 inimest (6-16), koolituspäeva pikkus 8 ak/h. Kasutan osalejaid aktiivselt kaasa haaravaid meetodeid – arutelud, grupitööd, ülesanded, rollimängud, kaasuste lahendamine jms. Loenguid pidada ei armasta
Koolitused loovad hea ühise jagatud teadmiste ning „keele“ baasi ning lisavad motivatsiooni. Reaalsete muutusteni jõudmiseks tuleks kavandada pikem protsess, mis kombineerib erinevaid tegevusi (tagasiside, coaching, kovisioon jms). See hoiab nii osalejate kui organisatsiooni fookuse pikema aja jooksul seatud eesmärgil, mis omakorda aitab muutustel reaalsuseks saada.
Head koostööpartnerid