Meeskondlik coaching

Kui soovid, et meeskond oleks tulemuslik ning et iga meeskonnaliikme silm säraks.

Meeskondlik coaching algab sellest, milline meeskond tahab olla ja mille pärast koos käiakse. Selles raamistikus aitab coaching meeskonnal mõtestada ja lahendada laual olevaid probleeme tuues sealjuures välja meeskonna potentsiaali. Meeskonna liikmed õpivad üksteist veelgi paremini tundma, suureneb ühtsus ja paranevad koostööoskused, suureneb motivatsioon ühise eesmärgi nimel pingutamiseks.

Meeskondliku coachinguga kaasneb ühtse visiooni ja jagatud väärtuste sõnastamine, ühised kokkulepped, tegevusplaanid ja nende elluviimine jms.

Meeskondlik coaching on hea valik olukorras, kui moodustatakse uus üksus, kui meeskonnaliikmed vahetuvad, kui toimuvad muudatused ja on vaja leida uut tegutsemistahet, kui õhkkond on muutunud ebameeldivaks, kui oodatavad tulemused tunduvad ebarealistlikud, kui on vaja uuendada koostööpõhimõtteid jne.

Meeskondliku coachingu kestuseks on 3 tundi, vajalike sessioonide arv sõltub coachingu eesmärgist.
Head koostööpartnerid