Ülevaade coachingu-teenustest

Coaching aitab saavutada sinu jaoks olulisi eesmärke, aitab valida sobivaima tee ja sellel kindlalt edasi liikuda. Coaching aitab selgeks mõelda elus olulised väärtused ja paika panna prioriteedid. Coaching aitab sul leida oma potentsiaali ja ennast väärtustama õppida.

Leia endale sobivaim coaching

Tööalane coaching on life-coachingu üks alaliike

LIFE - COACHING


  • Kõigile
  • Soovid oma ellu selgust, suuremat enesekindlust, muutust, tuge ja motivatsiooni edasiliikumisel
  • 2-3 korda kuus

TÖÖALANE COACHING

  • Spetsialistile, juhile
  • Soovid inimesena oma rollis areneda, leida lahendusi töistele olukordadele, saada tuge karjäärivalikutes
  • 2-3 korda kuus

MEESKONDLIK COACHING

  • Meeskonnale
  • Soovite edendada ühtsust ja koostööd, õppida koos lahendusi leidma, mõtestada ühiselt kogemusi ja väljakutseid
  • 1 kord kuus

Coachingu minimaalne kokkulepe on 3 kohtumist (a 60-90 min). Parima tulemuse saavutamiseks on hea kohtuda üle nädala 2-6 kuu jooksul. Esimene kohtumine on tasuta.

Head koostööpartnerid